Συμβουλευτικές συνεδρίες γονέων

Μέρος της θεραπευτικής προσέγγισης για παιδιά και εφήβους αποτελούν οι συμβουλευτικές συνεδρίες γονέων. Θεωρείται ότι το οικογενειακό πλαίσιο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης του παιδιού ή του εφήβου. Βάσει αυτού, οι θεραπευτικές παρεμβάσεις στο οικογενειακό πλαίσιο αποτελούν σημαντικό κομμάτι της θεραπείας. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών συζητιούνται πιθανοί προβληματισμοί, ενδεχόμενοι χειρισμοί, η πορεία της θεραπείας και ότι αφορά τη ζωή του παιδιού ή του εφήβου. Μέσω των συνεδριών ενισχύεται το συνεργατικό πλαίσιο και η θεραπεία, ενώ ενθαρρύνεται η συμβολή των γονέων στη βελτίωση της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής του ατόμου.